Knjige

Keith Langston

Čakavska prozodija

Naglasni sustavi čakavskih govora

S engleskoga prevela Anita Peti-Stantić

Zbog iscrpnoga je prikaza relevantne slavističke literature o praslavenskoj akcentuaciji i iznošenja suvremenih stavova ova knjiga ujedno i prologomena u studiju slavenske akcentuacije, a zbog tumačenja primjene suvremenih tehničkih dostignuća i teorijskih spoznaja ona može biti metodološki predložak fonetičarima i fonolozima. Od pojave je ove knjige svako iole ozbiljnije bavljenje akcentuacijom bilo kojega čakavskoga govora nezamislivo bez nje (Sanja Zubčić, Fluminensia).

Pisana na temelju sustavna i opsežna teorijskog i terenskog proučavanja čakavske narječne građe, knjiga američkoga slavista, dijalektologa i kroatista Keitha Langstona unosi brojne novine u akcentološka istraživanja hrvatskih narječja, poput primjene spoznaja iz suvremene autosegmentalne fonologije i slavenske akcentologije. O središnjim pitanjima postavljenim u ovoj knjizi ‒  na koji se način tri slavenske akcenatske paradigme odražavaju u čakavskim govorima, o kojim je govorima zapravo riječ, koji su fonetski aspekti čakavske akcentuacije, kakva je uloga prozodijskih obilježja u morfološkim sustavima čakavskog narječja, koje se akcenatske paradigme pojavljuju u glagolskom sustavu čakavskoga narječja ‒ Langston piše uz pomoć brojnih jezično-teorijskih objašnjenja kako bi omogućio čitanje i nestručnjacima te čitateljima bez naročita predznanja o fonološkoj teoriji.  

Langstonova knjiga izvorno je objavljena 2006. na engleskome jeziku kod najuglednijeg američkog izdavača slavističke znanstvene literature ‒ Slavica Publishers (Bloomington, Indiana).   

Biblioteka Inozemni kroatisti. Novi niz, knj. 2, glavna urednica Romana Horvat, urednik biblioteke Josip Užarević, izvršna urednica Vesna Zednik, recenzenti Mate Kapović i Ranko Matasović, likovna oprema Željko Podoreški. — Naslov izvornika: Čakavian prosody. The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian. — Knjiga je opremljena bibliografijom i napomenama o izvorima


Autori

Keith Langston

Keith Langston

Američki slavist, dijalektolog i kroatist. Od 1995. radi kao profesor slavistike i lingvistike na Sveučilištu Georgia, a predavao je i na Sveučilištu Yale.

Čakavska prozodija

Klikni za povratak