Knjige

Agneza Szabo Stjepan Damjanović Željko Holjevac

Josip Juraj Strossmayer

U povodu 200. obljetnice rođenja (1815–2015)

„Za nas je on velik, jer je sve intelektualne napore i političke želje svoga naroda slijedio, i nikada im se nije iznevjerio; on je za nas velik, jer je svojom liberalnošću, širokom koncepcijom i dalekim pogledima na Vatikanskom saboru legitimirao svoj narod; on je za nas velik, jer ga je sav kulturni svijet velikim smatrao; on je za nas velik, jer je ne samo veliko htio, nego i veliko izveo“ (Filip Lukas, 1926).

♦   ♦   ♦   ♦   ♦   

Brošurom o Strossmayerovu mecenatskom, kulturnom i političkom radu te o njegovu značenju za razvoje moderne i građanske Hrvatske objavljuje se u povodu 200. obljetnice njegova rođenja nastavlja se niz Matičinih publikacija posvećenih Strossmayerovu životu i radu.

O Strossmayeru pišu Agneza Szabo (O mecenatskim prinosima biskupa Strossmayera razvoju prosvjete, kulture i znanosti u hrvatskome narodu), Željko Holjevac (Josip Juraj Strossmayer i hrvatsko-mađarski odnosi u osvit dualizma)  i Stjepan Damjanović (Lukas o Strossmayeru). 

Preuzmi PDF

Elektronička izdanja Matice hrvatske. Edicija besplatnih publikacija, urednik Josip Brleković, urednik izdanja Luka Šeput, lektura Saša Vagner. — 7 c/b ilustracija


Autori

Agneza Szabo

Agneza Szabo

Povjesničarka bogata i opsežna historiografskog opusa koji najvećim dijelom obuhvaća povijest 19. stoljeća, posebice proučavanje razvoja građanskog i civilnog društva u banskoj Hrvatskoj te doprinosa žena u hrvatskoj povijesti i kulturi kao i povijesne prikaze razvitka pojedinih hrvatskih gradova.

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović

Filolog, paleoslavist i paleokroatist (Strizivojna, 1946), redoviti član HAZU, predsjednik Matice hrvatske (2014-2018), profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je i priredio tridesetak knjiga te devedesetak znanstvenih rasprava

Željko Holjevac

Željko Holjevac

Povjesničar i sveučilišni profesor (Brinje, 1973), autor i urednik dvadesetak povijesnih monografija i udžbenika povijesti za osnovne škole i gimnazije

Josip Juraj Strossmayer

PDF-ovi

Klikni za povratak