Knjige

Davorin Rudolf

Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora

Novo, izmijenjeno i dopunjeno, višejezično izdanjeEnciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora akademika Davorina Rudolfa predstavlja sintezu autorova dugogodišnjega znanstvenog i praktičnog rada na problemima pomorskoga međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Znanstveno-metodološki utemeljeno i terminološki jasno određeno, Rudolfovo djelo na svima razumljiv način spaja u cjelinu izvorne autorove spoznaje sa svim značajnijim interdisciplinarnim (pravnim, političkim, zemljopisnim, povijesnim, vojnim, statističkim, jezikoslovnim) uvidima hrvatske i inozemne znanosti u pravo mora.

Prvo izdanje Rudolfova Rječnika objavljeno je 1989. U međuvremenu, svijet se politički i državno-pravno u mnogočemu izmijenio što se dakako odrazilo i nizom važnih promjena i novina u suvremenome međunarodnom pravu mora koje se u izmijenjenim okolnostima treba promatrati kao »odraz snažnog prodiranja vlasti obalnih država u goleme morske i podmorske postore, kakva nije bilo u povijesti svijeta. Obalne države, budući da se ne mogu širiti na kopnu (koje je podijeljeno i razgraničeno između država), a ne mogu u svemiru zbog tehničko- tehnoloških brana, okrenule su se i nasrnule na morske i podmorske prostore otvorenoga mora koje je oduvijek bilo slobodno za sve države, obalne i neobalne. Izvan njihovih jurisdicijskih zona i područja suverenih prava i suvereniteta, ostao je još okrnjeni dio otvorenoga mora te dubokomorski prostor morskoga dna i podzemlja Zone, općeg dobra čovječanstva, kao paradigma budućega jedinstva svijeta« (D. Rudolf).

Uz višejezični abecedarij, Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora opremljen je i brojnim ilustracijama te kazalima koja omogućuju jednostavno snalaženje i pretraživanje u tekstu.

Biblioteka Rječnici / Leksikoni, glavna urednica Romana Horvat, urednica izdanja Jelena Hekman, recenzenti Vladimir Đuro Degan, Vladimir Ibler i Drago Pavić, oblikovanje korica Željko Podoreški. - Opremljeno sa 327 ilustracija (284 višebojno; crteži, fotografije, zemljovidi, grafikoni, tabele), popisi (Kratice i termini, Oceani i mora, Hrvatski brodari), kazala (Abecedno kazalo pojmova Pomorskoga zakonika, Abecedni popis država, Abecedno kazalo pojmova Enciklopedijskoga rječnika međunarodnoga prava mora), napomena uz izdanje, bilješka o autoru


Autori

Davorin Rudolf

Davorin Rudolf

Akademik Davorin Rudolf, sveučilišni profesor i znanstvenik, zavidnu karijeru ostvario je i na području politike...

Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora

PDF-ovi

Klikni za povratak