Knjige

Vesna Badurina Stipčević

Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri

Izvorna književnopovijesna i tekstološka studija o hrvatskoglagoljskim prijevodima biblijske Knjige o Esteri utemeljena je na filološkim i tekstološkim analizama te na kritičkim izdanjima Esterinih tekstova u glagoljskim izvorima, ponajprije u Novljanskom i Vatikanskom brevijaru, zatim u misalima te u Vinodolskom, Petrisovu i Grškovićevu zborniku.

Uz kritička izdanja Knjge o Esteri, popraćenih s odgovarajućim komentarima i rječnicima, autorica u studiji donosi i analizu postanka te knjige, kao i doživljaja i interpretacije židovske ljepotice i heroine Estere u hebrejskoj, grčkoj, latinskoj, slavenskoj i hrvatskoglagoljskoj književnoj tradiciji.

Bibl. Hrvatska jezična baština, knj. 7, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti Josip Bratulić i Marinka Šimić, lektura i korektura Sandra Tribuson. - 13 c/b ilustracija, rječnici, imensko kazalo, komentari i bilješke uz tekst


Autori

Vesna Badurina Stipčević

Vesna Badurina Stipčević (1961), viša znanstvena suradnica na zagrebačkome Staroslavenskom institutu bavi se filološkim istraživanjima hrvatskoglagoljskih biblijskih, apokrifnih i hagiografskih tekstova…

Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri

PDF-ovi

Klikni za povratak