Knjige

Félix Guattari Gilles Deleuze

Kafka

U prilog minornoj književnosti

Preveo UGO VLAISAVLJEVIĆ
Priredio TOMISLAV BRLEK

Uvodeći u knjizi o Kafki pojam minorne književnosti, čuveni filozofski dvojac polazi smjerom suprotnim od uobičajenih interpretacija Kafkina književnog opusa te se suprotstavlja i načelnim pokušajima da se njegova djela rastumače pomoću nekih otprije poznatih žanrovskih ili stilskih kategorija, odnosno da ih se iščitava kao neku vrstu parabole, alegorije, mimeze ili slično.

Književnost češkoga Židova koji je pisao na njemačkom jeziku, Deleuzeu i Guattariju ponajprije služi kao primjer one minorne književnosti koja djeluje unutar nekog velikog jezika, ali ga upotrebljava tako što u njemu traži »svoje vlastito narječje, svoj vlastiti treći svijet, svoju vlastitu pustinju«. Kafka, Joyce ili Beckett, kao i svi oni koji danas žive i stvaraju u jeziku koji ne osjećaju kao svoj, a kojim su prinuđeni služiti se, za autore knjige nude model književnosti koji otvara nove mogućnosti pisanja i čitanja.

Biblioteka Parnas. Niz Teorija književnosti, glavni urednik Luka Šeput, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH / Pavao Damjanović, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena pogovorom priređivača te bilješkama i komentarima uz tekst 


Autori

Félix Guattari

Félix Guattari

Francuski psihoterapeut, filozof, semiolog i politički aktivist (1930-1992), autor zapaženih postmodernističkih djela nastalih u suradnji s Gillesom Deleuzeom 

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze

Francuski filozof (Pariz, 1925-1995), zajedno s Michelom Foucaultom i Jacquesom Derridaom pripada krugu najistaknutijih predstavnika francuske postmoderne i poststrukturalističke filozofije. Najvažnija djela napisao je u suradnji s filozofom i psihonalitičarem Félixom Guattarijem

Kafka

PDF-ovi

Klikni za povratak