Izvješća iz Ogranaka

slika

19.09.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Viškovu

Predstavljanje knjige Ivana Rudanovića
VELO ČA ZA MIĆI JUDI

Ogranak Matice hrvatske u Viškovu predstavio je 19. rujna svoje novo izdanje, zbirku stihova Velo ča za mići judi, autora Ivana Rudanovića, člana Ogranka. 

Uredništvo

Ida Hitrec

Tajnica za ogranke Matice hrvatske

Katarina Cukovečki

 

Ogranci