Izvješća iz Ogranaka

slika

02.10.2021.

Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli , Ogranak Matice hrvatske u Puli , Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Međunarodna znanstvena konferencija KROATISTIKA UNUTAR SLAVISTIČKOG, EUROPSKOG I SVJETSKOG KONTEKSTA

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 30. rujna do 2. listopada održana je II. međunarodna znanstvena konferencija Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta, u povodu 25. godišnjice osnutka studija kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a konferencijom Rusistika u slavenskom, europskom i svjetskom kontekstu nastavlja se obilježavanje 20. godišnjice učenja ruskoga jezika na tom pulskom fakultetu. Konferencija je zbog pandemije organizirana preko platforme ZOOM.

slika

30.09.2021.

Centar ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“ , Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli , Hrvatsko društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti , Ogranak Matice hrvatske u Puli

Održana II. međunarodna znanstvena konferencija KROATISTIKA UNUTAR SLAVISTIČKOG, EUROPSKOG I SVJETSKOG KONTEKSTA i konferencija RUSISTIKA U SLAVENSKOM, EUROPSKOM I SVJETSKOM KONTEKSTU

slika

24.09.2021.

Ogranak Matice hrvatske u Feričancima

Osnivačka skupština Ogranka Matice hrvatske u Feričancima

U Domu kulture u Feričancima 24. rujna održana je osnivačka skupština Ogranka Matice hrvatske u Feričancima, završni čin inicijative koja je započela 2020, kada su se s članovima inicijativnog odbora sastali predsjednik MH Stipe Botica, akademik Stjepan Damjanović i Milan Bešlić davši snažnu potporu feričanačkim matičarima. Za predsjednicu Ogranka izabrana je Jasna Jurković, za potpredsjednika Marijan Marunica, za tajnicu Zlata Riger Jukić, a članovi su predsjedništva i Božena Martinović Benić i Milan Vrbanus.

Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci