Izvješća iz Ogranaka

slika

06.06.2017.

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , Ogranak Matice hrvatske u Osijeku

Predstavljanje interdisciplinarnoga, intermedijalnoga i multimedijalnoga nastavnog projekta GLAGOLJAŠKA VEČER(A): GASTRONOMlA CYRILLOMETHODIANSKA

U predstavljanju interdisciplinarnoga, intermedijalnoga i multimedijalnoga nastavnog projekta „Glagoljaška večer(a): Gastronomia Cyrillomethodianska“ sudjelovali su studenti preddiplomskoga jednopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti te profesori Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku (Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju). 

29.05.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku

Obilježavanje 175. obljetnice Matice hrvatske

Dubrovački je OMH obilježio 175. obljetnicu MH predavanjem glavnog tajnika Matice hrvatske Zorislava Lukića 29. svibnja u Saloči od zrcala. 

slika

22.05.2017.

Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku

Predavanje Irene Bratičević o Ruđeru Boškoviću

Dr. sc. Irena Bratičević predstavila je u Saloči od zrcala pred brojnom publikom i zainteresiranim učenicima klasične i opće gimnazije Ruđera Boškovića kao pjesnika improvizatora, autora kratkih latinskih epigrama koje je zahvaljujući svojoj pjesničkoj vještini sastavljao i izvodio bez osobite prethodne pripreme, bez papira i olovke, u krugu prijatelja, nudeći im na taj način svojevrsnu intelektualnu zabavu u stihovima.

Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci