Vijenac 265

Matica hrvatska

Blistava parada

Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj

Blistava parada

Jasnoća tehnike u službi glazbenog izraza, uz preciznost izvedbe, zrcalila se tijekom cijeloga recitala

Lika u srcu

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Lika u srcu

»Lička revija«, časopis ogranka Matice hrvatske Gospić, gl. ur. Ranko Šimić, br. 4, 2004.

Droga ne stvara umjetnike

Matica hrvatska

Droga ne stvara umjetnike

Uzlet, odjek i ponos

Josip Muselimović, predsjednik Matice hrvatske Ogranak Mostar

Uzlet, odjek i ponos

U proteklih šest godina ostvarili smo značajne rezultate. Ponajprije Maticu smo konstituirali i za njezino djelovanje osigurali prostor u centru Mostara, otvorena je reprezentativna knjižara MH, pokrenuti su Dani Matice hrvatske Mostar i časopis »Motrišta«, a organizirali smo i tri okrugla stola ...

Štovanje kamenja

Odjel za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu MH

Štovanje kamenja

Odjel za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu Matice hrvatske i Klub hrvatskog etnološkog društva organizirali su 21. travnja predavanje Tome Vinšćaka s temom Hodočašće na Kailas — pupak svijeta.

Tehnička prošlost

Odjel tehničke kulture MH

Tehnička prošlost

Evokacija nemira

Glazbena slušaonica MH

Evokacija nemira

U nastavku rada Glazbene slušaonice Matice hrvatske, pod vodstvom Krešimira Brlobuša, 16. travnja, govorilo se o životu i djelu Dmitrija Šostakoviča, posebno o njegovoj V. simfoniji u d-molu.

Novo vodstvo

Odjel za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu MH

Novo vodstvo

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Čeh, Leh i Meh

Stjepan Krasić, Pape i hrvatski književni jezik u XVII. stoljeću, Hrvatski među šest svjetskih jezika, Matica hrvatska Zagreb, Matica hrvatska Čitluk, 2004.

Poučni bestijarij

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Poučni bestijarij

Josip Cvenić, Mudra budala (basnolike priče), ur. Ivan Trojan, Matica hrvatska — Ogranak Osijek / Park prirode Kopački rit / Grafika, Osijek, Osijek 2004.

Oplemenjeni trenuci

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Oplemenjeni trenuci

Silvana Kružić, Dvije polovice duše, Ogranak Matice hrvatske Mrkopalj, Mrkopalj 2003.

Između Gline i Kupe

Izdanja ogranaka Matice hrvatske

Između Gline i Kupe

»Matica glinska«, glasilo Udruge Matice hrvatske Glina, ur. Katica Gašljević Tomić, god. VII, br. 13, veljača 2004.

Vijenac 265

265 - 29. travnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak