Kolo 3, 2008.

Makedonska književnost

Zlatko Kramarić

Nacija: tekst ili san

Angelina Banović Markovska

Narativ nacije

Vesna Mojsova–Čepiševska

Tijelo između tekstualiziranja i šutnje

Aleksandar Prokopiev

Slike iz ranijih života

Petre Bakevski

I bi tako, i tako će biti...

(Ulomak iz romana Pauni umiru na nebu)

Slavčo Koviloski

Opasan sam

Vasil Tocinovski

Rođendan

Hristo Petreski

Pijetao

Ranko Mladenoski

Čuvar tajne

Kolo 3, 2008.

3, 2008.

Klikni za povratak