Kolo 3-4, 2013.

Kritika

Davor Šalat

Snažna poetska inteligencija, barokistički bogata figurativnost

(Lidija Dujić: Agavine kćeri, Naklada Đuretić, Zagreb 2012.)

Zvonko Kovač

Noćne more tranzicije

(Božica Brkan: Rez. Leica – roman u 36 slika, V.B.Z., Zagreb 2012.)

Anđela Milinović

Dijalektološki i jezičnopovijesni prinosi hrvatskom jeziku

(Josip Lisac: Dvije strane medalje: dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku, Književni krug, Split 2012.)

Mario Kolar

Izazovi književne (mikro)topografije

(Joža Skok: Garestinski hortus verbi, izd. »Tonimir« V. Toplice - Ogranak MH Varaždin, Varaždinske Toplice 2012.)

Jakov Sabljić

Vježbanje parezije

(Andrej Nikolaidis: Odlaganje. Parezija, Algoritam, Zagreb 2012.)

Anastazija Komljenović

Lucidan i bogat vrt figura

(Krešimir Bagić: Rječnik stilskih figura, Školska knjiga, Zagreb 2012.)

Zvonko Kovač

Književna znanost prijatelja

(Reinhard Lauer: Nove kroatističke studije, Inozemni kroatisti, Matica hrvatska, Zagreb 2011.)

Hrvojka Mihanović-Salopek

Gradišćanskohrvatske teme

(Andrea Sapunar Knežević: Književni prsten (Gradišćanskohrvatske i druge kroatističke teme). Biblioteka »Manualia Universitatis«, sv. XV, Erasmus naklada, Zagreb 2012.)

Marito Mihovil Letica

Od svijeta djetinjstva do djetinjstva svijeta

(Drago Štambuk: Coelacanth, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2012.)

Mario Kolar

Oporost (pri)povijesti ladanjskog zdanja

(Božica Jelušić: Čišćenje globusa: mala obiteljska kronika, Đurđevac 2012.)

Darija Žilić

Autorska sinteza tradicije i suvremenosti

(Dinko Telećan: Plast igala, HDP, Zagreb 2011.)

Nataša Maričić

U zagrljaju glazbe

(Zdenka Weber: U zagrljaju glazbe 1972-2012, TIVA Tiskara Varaždin, Varaždin 2012.)

Tvrtko Zebec

Matapur vu cvetnjaku Horvatske

(Lidija Bajuk: Matapur: hrvatska prirodna i kulturna baština Međimurja, Zagreb 2013.)

Kolo 3-4, 2013.

3-4, 2013.

Klikni za povratak