Kolo 4, 2004.

Vizija drukčijeg svijeta

Zdenka Janeković Römer

Otium litterarum, utočište, ishodište

Alida Bremer

Gynotopia »Knjiga o gradu žena«

Christine de Pizan

Adriana Car-Mihec

Hod po mukama lažne utopije

Milovan Tatarin

Muškarac koji je javno branio i slavio žene

Uz 430. obljetnicu rođenja Jakova Armolušića

Andrea Zlatar

Apokalipsa svakodnevice

Jagna Pogačnik

Gdje je nestala utopija?

Nova hrvatska proza i vizija drukčijeg svijeta

Kristina Peternai

Ne-mjesto okruga Sinistre

Zoran Kravar

Naprednjakove regresije

Krležini svjetonazori i njihovi sudari

Božica Jelušić

Fragmenti o nepisanju

Kolo 4, 2004.

4, 2004.

Klikni za povratak