Kolo 1, 2002.

Opera

Ellen Rosand

Povratak Orfeja (Il ritorno d'Orfeo): Nestajanje jedne tradicije

Temu o promišljanju opere za Kolo je priredio naš glazbeni urednik Ennio Stipčević, koji pristupno kaže: Ovaj blok studija svojevrsna je hrestomatija tekstova o operi, tu se o operi raspravlja s različitih motrišta, dijakronijski je pokriven gotovo sav značajniji operni repertoar od ...

Richard Taruskin

M. I. Glinka i država

Visoko sokol letajet, kmetsko zborno pjevanje koje bi neki plemić prepoznao kao uzvišeno, bilo je savršeno glazbeno utjelovljenje najranijeg, prosvjećenog modela ruskoga nacionalizma kojim su se nadahnjivali liberalni aristokrati u vrijeme Katarine Velike.

Paolo Fabbri

Stoljeće koje pjeva

Robert Donington

Wagnerov prsten

Kolo 1, 2002.

1, 2002.

Klikni za povratak