Vijenac 739

Književnost

Dunav ima u sebi ono što volim  u ljubavi

Razgovarala KAROLINA LISAK VIDOVIĆ

Helena Sablić Tomić, književnica i znanstvenica

Dunav ima u sebi ono što volim u ljubavi

Dunav često promatram uzvodno; ići uz struju gledanje je kojim se krećem svakodnevicom / Ljubav i rijeka su kao slijepe karte / Ljubav je prije svega trajna konstrukcija / Radovalo bi me da ova knjiga potakne čitatelja na čitanje knjiga o ljubavi ...

Sanjariti uz rub vode obgrljen poezijom

Piše Đurđica Vuković

26. KVIRINOVI POETSKI SUSRETI, Ogranak MH u Sisku, 10–12. lipnja

Sanjariti uz rub vode obgrljen poezijom

Susret dobrih ljudi i dobre poezije

Piše Marija Krupić

Uz 14. Kostajničke pjesničke susrete Milivoj Cvetnić

Susret dobrih ljudi i dobre poezije

Veličanstveni oproštaj blistavog uma

Piše Igor Žic

Osvrt na autobiografiju brutalno pravednoga književnika i prevoditelja

Veličanstveni oproštaj blistavog uma

„Valjda će se jednom ispod pisaljke izviti i prva rečenica. A onda će sve poteći samo od sebe. Kao u Prousta. Ili svetog Augustina. Ili u Martina Heideggera. Sve će se pretvoriti u istinu, u zbilju onostranog pisma. No tada ne će ...

Duhovito o odnosu čovjeka i prostora

piše Petra MIOČIĆ MANDIĆ

SUVREMENA PRIJEVODNA PROZA: ANDREA BAJANI, KNJIGA DOMOVA

Duhovito o odnosu čovjeka i prostora

Živi i umire Slavonija

NOVA HRVATSKA PROZA: Tomislav Šovagović, Rudnik čvaraka 2

Živi i umire Slavonija

piše Strahimir Primorac

Nespokojstva svekolike ljubavi

Ljerka Car Matutinović

Ljerka Toth Naumova, Zjenica bježi od zjenice

Nespokojstva svekolike ljubavi

priredila Darija Žilić

Nova hrvatska poezija: DIANA BURAZER

Povijest u Arial fontu

KNJIŽEVNOST IZDVAJA

Darija ŽILIĆ

KNJIŽEVNOST IZDVAJA

Vijenac 739

739 - 30. lipnja 2022. | Arhiva

Klikni za povratak