Kolo 4, 2017.

Kritika

Davor Šalat

Totalna poezija Milka Valenta

(Milko Valent: Otvorena rosa, VBZ, Zagreb, 2017.)

Delimir Rešicki

Knjiga o prešućenome Đakovu

(Mirko Ćurić: Smrt Pétera Esterhazya – šest priča o smrti, Đakovački kulturni krug, 2016.)

Božidar Alajbegović

Ima li ičeg izvan riječi?

(Natalija Grgorinić i Ognjen Rađen: Blagoslovljena, izd. Komuč koruna, Ližnjan, 2017.)

Stijepo Mijović Kočan

Kritik koji dubinski i sudbinski promišlja kazalište

(Andrija Tunjić: Pogled iza maske. (P)ogledi i kritike, Ogranak Matice hrvatske Sisak, 2017.)

Andrijana Kos-Lajtman

Fragmentarna ljepota romanesknih udaha

(Emilija Kovač: Slike, na dah, Biblioteka Insula, Čakovec, 2017.)

Zdravko Seleš

Petoknjižje Božice Jelušić

(Božica Jelušić: Izabrana djela, izd. Tonimir, Varaždinske Toplice, 2016.)

Darija Žilić

Impresivan intimni dnevnik

(Marika Šafran Berberović: Od Austera do Boreja, 365 rečenica, Biakova, 2016.)

Emilija Kovač

Kajkavski pjesnički bestijarij Božice Pažur

(Božica Pažur: Kulturnoanimalistički aspekti suvremenoga kajkavskoga pjesništva, Kajkavsko spravišče, Zagreb, 2015.)

Đuro Vidmarović

Nova monografija o moravskim Hrvatima

(Alojz Jembrih: Tragom identiteta južnomoravskih Hrvata, Zagreb, 2017.)

Matija Ivačić

Opsesivna potraga za svjetlošću

(Jan Němec: Povijest svjetlosti: roman o fotografu Františeku Drtikolu, Naklada Ljevak, Zagreb, 2017.)

Željka Lovrenčić

Poezija jasnih poruka

(Ljerka Car Matutinović: Dok su ruke u pokretu, Alfa, Zagreb, 2017.)

Vinko Brešić

Vrtlar hrvatske kajkavske i dječje književnosti

In memoriam: JOŽA SKOK (Petrijanec kod Varaždina, 14.II.1931. – Zagreb, 8.IX.2017.)

Kolo 4, 2017.

4, 2017.

Klikni za povratak