Knjige

Stjepan Damjanović

(Raz)govori

»Od lipnja 2014. do lipnja 2018. obnašao sam dužnost predsjednika Matice hrvatske. Ta je dužnost povezana s čestim javnim istupanjima, s čestim razgovorima za novinske i elektroničke medije i s čestim kraćim ili duljim govorima na otvaranjima kulturnih priredbi, na kulturnim, prosvjetnim i znanstvenim skupovima. Predsjednik Matice hrvatske mora u javnosti tumačiti namjere i poteze stare hrvatske kulturne ustanove i pritom se izjašnjavati o aktualnim i trajnim društvenim problemima. To sam i ja činio, ne samo na Matičinim sastancima i priredbama nego i na drugim i drukčijim, na koje sam bio pozivan zato što sam Matičin predsjednik ili svojih znanstvenih usmjerenja ili iz drugih razloga.

Prije no što sam izabran za predsjednika, u Matici sam tri godine obavljao dužnost glavnoga tajnika i pet godina dužnost potpredsjednika pa sam i u tim vremenima kadšto istupao, doduše znatno rjeđe. Moji kolege iz Matice hrvatske potaknuli su me da napravim izbor iz razgovora koje sam vodio i govora koje sam održao. Držali su da ti (raz)govori pokazuju ne samo s kakvim se problemima Matica hrvatska u naše vrijeme borila nego i o čemu se razgovaralo na hrvatskoj javnoj sceni, posebice kulturnoj. Učinio sam to vjerujući da danas i sutra ti tekstovi mogu ponešto reći onome koga bude zanimalo vrijeme u kojem su nastali« (Stjepan Damjanović).

Edicija Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Mediaprint - tiskara Hrastić  (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 9 crnobijelih ilustracija


Autori

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović

Filolog, paleoslavist i paleokroatist (Strizivojna, 1946), redoviti član HAZU, predsjednik Matice hrvatske (2014-2018), profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je i priredio tridesetak knjiga te devedesetak znanstvenih rasprava

(Raz)govori

PDF-ovi

Klikni za povratak