Knjige

Boris Kuzmić Mateo Žagar Milica Lukić Stjepan Damjanović Tanja Kuštović

Mali staroslavensko-hrvatski rječnik
Mali rječnik velike vrijednosti (Jezik – časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezik)
Nova udžbenička literatura iz staroslavenskoga jezika (Fluminensia)


Mali, džepni staroslavensko-hrvatski rječnik namijenjen je ponajprije studentima kroatistike i slavistike koji se u svom studiju susreću sa staroslavenskim tekstovima, te svima onima koji se zanimaju za slavensku jezičnu starinu. U rječniku se može naći građa najstarijih staroslavenskih, glagoljičnih i ćirilićnih tekstova, prema kojima se pišu i gramatike staroslavenskoga jezika.


Autori

Mateo Žagar

Mateo Žagar

Jezikoslovac, paleoslavist i paleokroatist (Zagreb, 1965), redoviti profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, autor niza knjiga i brojnih znanstveno-stručnih radova

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović

Filolog, paleoslavist i paleokroatist (Strizivojna, 1946), redoviti član HAZU, predsjednik Matice hrvatske (2014-2018), profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je i priredio tridesetak knjiga te devedesetak znanstvenih rasprava

Tanja Kuštović

Tanja Kuštović

Tanja Kuštović (1971), jezikoslovka, paleokroatistica i paleoslavistica. Radi kao docentica na Odsjeku za kroatistiku na zagrebačkome Filozofskom fakultetu.

Mali staroslavensko-hrvatski rječnik

Klikni za povratak