Hrvatska revija 1, 2019.

Tema broja

Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti  (tematski uvodnik)

Tomislav Galović

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (tematski uvodnik)

Litterae armales – grbovnice

Mirjana Matijević Sokol

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Litterae armales – grbovnice

Korjenić-Neorićev grbovnik iz 1595. godine i ideologija ilirske heraldike

Stjepan Ćosić

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Korjenić-Neorićev grbovnik iz 1595. godine i ideologija ilirske heraldike

Heraldički izvori u Hrvatskom državnom arhivu

Ladislav Dobrica

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Heraldički izvori u Hrvatskom državnom arhivu

Zbirka heraldike i sfragistike Hrvatskoga povijesnog muzeja

Matea Brstilo Rešetar

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Zbirka heraldike i sfragistike Hrvatskoga povijesnog muzeja

Kurjakovići Krbavski – grb jedne hrvatske velikaške kuće u Europi

Amer Sulejmanagić

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Kurjakovići Krbavski – grb jedne hrvatske velikaške kuće u Europi

Kose grede, propeti lav i crvena ruža: heraldička obilježja i povijesne mijene grba knezova Babonića i njihovih potomaka knezova Blagajskih

Hrvoje Kekez

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Kose grede, propeti lav i crvena ruža: heraldička obilježja i povijesne mijene grba knezova Babonića i njihovih potomaka knezova Blagajskih

Suvremena hrvatska municipalna heraldika

Željko Heimer

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Suvremena hrvatska municipalna heraldika

Grb Općine Otok iliti jedan neuspjeli rad iz primijenjene heraldike

Ivan Botica

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Grb Općine Otok iliti jedan neuspjeli rad iz primijenjene heraldike

Hrvatska revija 1, 2019.

1, 2019.

Klikni za povratak