Vijenac 626

Književnost

O smislu interpretacije

Mario Kolar

Milivoj Solar, Interpretacije

O smislu interpretacije

Zamijenivši interpretaciju metodom koju naziva čitanjem, postmoderna se teorija i kritika zadovoljavaju, smatra Solar, aspektualnim tumačenjem književnih djela (feminističkim, postkolonijalnim, psihoanalitičkim), gubeći iz vida cjelinu značenja u djelu

Demonizam ratničke psihe

STRAHIMIR PRIMORAC

NOVA HRVATSKA PROZA: RADENKO VADANJEL, ZDRAVO, DRAGI UBOJICE!

Demonizam ratničke psihe

Kako tuđinu pretvoriti u dom?

BOŽIDAR ALAJBEGOVIĆ

NOVA MAKEDONSKA PROZA: LIDIJA DIMKOVSKA, SKRIVENA KAMERA, prev. Borjana Prošev-Oliver

Kako tuđinu pretvoriti u dom?

Sve niče iz priče, na kajkavskom

Ljerka Car Matutinović

Sve niče iz priče, na kajkavskom

Poticaj za čitanje

Mira Muhoberac

Nova hrvatska proza: Bekim Sejranović, Dnevnik jednog nomada

Poticaj za čitanje

Otkrivanje Moslavine

Đuro Vidmarović

Uz novi dvobroj časopisa moslavačkih ogranaka Matice hrvatske MOSLAVAČKO ZRCALo

Otkrivanje Moslavine

3000 jezika pred izumiranjem

Lidija Lacko Vidulić

Tribina uz Međunarodni dan materinskog jezika, Hrvatskog centra PEN-a

3000 jezika pred izumiranjem

Vidljivo mjesto riječi

Martina Lončar

Novi broj Sisačkih Riječi

Vidljivo mjesto riječi

Vijenac 626

626 - 1. ožujka 2018. | Arhiva

Klikni za povratak