Vijenac 373

Naslovnica

Komentar:

Kruha i igara

Glavna skupština Matice hrvatske održana 14. lipnja u Poreču

Vrijeme je da ostavimo dubok trag o sebi

Razgovor: Milivoj Solar: Postmodernu još ne shvaćamo

Danas se život svodi na igru

Eminentni književni teoretičar i professor emeritus Filozofskog fakulteta, a odnedavna akademik, Milivoj Solar, prošli i ovaj mjesec održao je u Matici hrvatskoj tri predavanja o postmoderni kao epohi naslovivši temu sintagmom Postmoderna – početak ili kraj zdrava razuma. Analizirao je mnoge fenomene ...

Poezija: Slavko Jendričko

Kap Kupe na jastuku

Proza: Damir Miloš

Bukva, morska

TRAGOM DE DOMINISOVA PROPOVIJEDANJA U SPLITU

Heretik iz Meštrovićeva Kašteleta

Sraz različitih reprezentacija tjelesnosti

Unatoč raspršenosti programskih smjernica, okosnica 25. tjedna može se prepoznati u različitim reprezentacijama tjelesnosti i solo formi kao stilskoj preokupaciji. Propusnost plesa prema tehnologiji sama po sebi nije ništa novo, ali problem nastaje kad se plesna koreografija počinje promatrati kroz demonstraciju tehnoloških ...

OSJEČKO LJETO KULTURE, UNATOČ NEDOSTATNOJ POTPORI MINISTARSTVA KULTURE, SVAKE SE GODINE SVE JAČE ZAHUKTAVA

Kultura je skupa, ali nije igračka!

Vijenac 373

373 - 19. lipnja 2008. | Arhiva

Klikni za povratak