Vijenac 366

Matica hrvatska

IRENA VUČIĆ

MLADI GLAZBENICI U MATICI HRVATSKOJ

IRENA VUČIĆ

Zavičaj Petra Klepca

Zavičaj Petra Klepca

Slavko Malnar, Povijest čabarskog kraja, ur. Ivan Janeš, Matica hrvatska – Ogranak u Čabru / Grad Čabar, Čabar, 2007.

DA kao Daruvar

DA kao Daruvar

»Vrela«, glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost, gl. ur. Antun Marjanović, br. 30, siječanj 2008.

ANSAMBL VIOLINA LUKA SORKOČEVIĆ

MLADI GLAZBENICI U MATICI HRVATSKOJ

ANSAMBL VIOLINA LUKA SORKOČEVIĆ

Petar Zoranić, stablo domovine

PETSTO GODINA OD ROĐENJA PETRA ZORANIĆA, AUTORA PRVOGA HRVATSKOG ROMANA PLANINE

Petar Zoranić, stablo domovine

Patriotizam kojim je prožeto djelo od prve do posljednje stranice jest okosnica koja ga drži kao cjelinu. Bašćina, kao zavičaj u užem i domovina u širem smislu, a ne samo kao obiteljski posjed kojim je jedna generacija vezana za korijene prošlosti, tema ...

ZVUK ZLATNIH ZVONA

ŠTO NAM U SVOJIM PLANINAMA PORUČUJE PETAR ZORANIĆ

ZVUK ZLATNIH ZVONA

Vidjeh onda, malo podalje od nje, sretni Zadar, i, napokon, pristah na mjestu gdje, kod strica Zatona, Dražnik tecijaše kao voda pretvoren u vrelo, i tu me vila stavi na obalu i reče: — Evo sam te dovela kući slobodna i, po ...

O RIJECI KRKI, KUDA PROTJEČE I O NJEZINU VRELU GL. XXI.

ŠTO NAM U SVOJIM PLANINAMA PORUČUJE PETAR ZORANIĆ

O RIJECI KRKI, KUDA PROTJEČE I O NJEZINU VRELU GL. XXI.

Moj prijatelj Giorgio De Chirico (I)

ZABORAVLJENE HRVATSKE BIOGRAFIJE: VERA HÜHN MORRIS

Moj prijatelj Giorgio De Chirico (I)

De Chirico je Verom i njezinim pjevanjem bio potpuno očaran. U njoj je sreo srodnu dušu umjetničkog senzibiliteta i među njima se razvilo blisko prijateljstvo, zapravo prava platonska ljubav, veza u kojoj je ona neko vrijeme bila njegovom inspiracijom i muzom

Claude Debussy (II)

Poglavlje iz knjige Viktora Žmegača Majstori europske glazbe. Od baroka do Stravinskoga (u radu)

Claude Debussy (II)

Prvi slušatelji Peleasa i Melizande mora da su bili osupnuti radikalizmom kojim je autor pristupio pitanju pjevanoga sporazumijevanja među scenskim likovima. Posebno je upadljiva činjenica da je posve napustio operne konvencije u korist pisanoga teksta i ujedno iskustvene zbilje. U njegovoj »drame ...

Nova stranica Matice hrvatske

Komunikološka škola Matice hrvatske, Dubrovnik, 3 – 12. ožujka 2008.

Nova stranica Matice hrvatske

Nemoral se skriva iza floskule o služenju općem dobru

Razgovor: Danijel Labaš, pročelnik Odjela za komunikologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Nemoral se skriva iza floskule o služenju općem dobru

Danijel Labaš pročelnik je Odjela za komunikologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Komunikološkoj školi Matice hrvatske u Dubrovniku održao je zapaženo predavanje o suvremenim izazovima novinarske etike.

Ljudi koji će odlučivati o budućnosti Hrvatske

Razgovor: Branko Lovrić, pročelnik Odjela za medije Matice hrvatske

Ljudi koji će odlučivati o budućnosti Hrvatske

Što su govorili predavači Komunikološke škole?

Komunikološka škola Matice hrvatske, Dubrovnik, 3 – 12. ožujka 2008.

Što su govorili predavači Komunikološke škole?

Polaznici prve generacije

Komunikološka škola Matice hrvatske, Dubrovnik, 3 – 12. ožujka 2008.

Polaznici prve generacije

Vijenac 366

366 - 13. ožujka 2008. | Arhiva

Klikni za povratak