Kolo 2, 2016.

Tema broja: Kalman Mesarić ili kako otkriti vlastitog pisca

Sanja Nikčević

Kako upoznati i za/voljeti sebe sama

(Uz Dane Kalmana Mesarića u Prelogu)

Mira Muhoberac

Kalman Mesarić danas

Kolo 2, 2016.

2, 2016.

Klikni za povratak