Kolo 1-2, 2010.

Kritika

Cvjetko Milanja

Dijarijska kronika

Ivan Golub: Nasmijani Bog, DHK, Zagreb, 2009.

Cvjetko Milanja

Strijelna besjeda

Milan Rakovac: Besida priletuća, DHK, Zagreb, 2009.

Zvonimir Glavaš

Kolaž suvremene Makedonije

(Književna revija, Ogranak Matice hrvatske u Osijeku, broj 2-3, godina 49., Osijek 2009.)

Jagoda Martinčević

Majstor o majstorima

(Viktor Žmegač: Majstori europske glazbe - od baroka do sredine 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2009.)

Andrijana Kos-Lajtman

Tekstualni kozmogrami Jasne Horvat

Jasna Horvat: Romani Az i Bizarij, Naklada Ljevak, Zagreb, 2009.

Đuro Vidmarović

Nepoznata Ukrajina

Povijest Ukrajine, priredio Sergej Burda, naklada »Hrvatsko-ukrajinsko društvo«, Zagreb 2009.

Tomislav Marijan Bilosnić

Dok postoji križ nema posrnulog čovjeka

(Zdenko Tonković: Ante Orlić, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zagreb 2008.)

Dragutin Pavličević

Skrb za očuvanje baštine

(Zmajske vijesti, glasilo Družbe »Braća hrvatskoga zmaja«, Zagreb 2009.)

Kolo 1-2, 2010.

1-2, 2010.

Klikni za povratak