Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (PDF)

Poziv na dostavu ponuda - 6. lipnja 2023.

Pozivamo Vas na dostavu ponude za Uslugu dizajna, razvoja i održavanja mrežnih stranica www.matica.hr prema priloženom Pozivu na dostavu ponude (u daljnjem tekstu Poziva).

Podaci o Naručitelju

Naručitelj:          MATICA HRVATSKA

Adresa:              Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb

OIB:                    79893058381

Telefon:              +385 1 48 78 340

URL:                   https://www.matica.hr/

Adresa e-pošte: priprema@matica.hr

Podaci o predmetu nabave

 • Predmet nabave: Usluga dizajna, razvoja i održavanja mrežnih stranica www.matica.hr, sukladno Projektnom zadatku s tehničkim zahtjevima koji se nalazi u privitku ovog Poziva i čini njegov sastavni dio.
  • CPV oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: 72212224-5
  • Procijenjena vrijednost usluge je 9.000,00 EUR bez PDV-a.
  • Izvor – način planiranih sredstava: Državni proračun i vlastita sredstva

Procijenjena vrijednost nabaveUvjeti nabave

Mjesto nabave: Na adresi naručitelja

Način izvršenja: Ugovor o izvršenju usluga

Rok izvršenja: 10. prosinca 2023.

Rok i način plaćanja usluge će biti detaljnije uređen Ugovorom o izvršenju usluge.

Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana otvaranja ponude.

 

Kontakt osoba naručitelja:

Željko Podoreški, voditelj službe tehničke pripreme

 • 01 48 78 340, 098 161 99 66
 • zeljko.podoreski@matica.hr

Napomene:

U ponudi je potrebno dostaviti:

a)      Potpisane i ovjerene izjave – Prilog 1 i 2 Poziva

b)      ispunjen i ovjeren  Ponudbeni list – Prilog 4 Poziva

c)      ispunjen i ovjeren Troškovnik – Prilog 5 Poziva

Rok za dostavu ponude: 14. lipnja 2023. do 10:00 sati.

 • Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u Urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja, osobno ili poštom s naznakom na omotnici „Poziv na dostavu ponude", predmet nabave: „Usluga dizajna, razvoja i održavanja mrežne stranice www.matica.hr " – ne otvaraj". Detaljnije u točki 7.3 Poziva
 • Kriterij za odabir naveden je u točki 5 Poziva
 • Otvaranje ponuda: nije javno.

U nadi buduće poslovne suradnje pozdravljamo Vas s poštovanjem.

Dokumentacija:

1. Poziv na dostavu ponude

Odluka o odabiru

Odluka o poništenju postupka

Poziv na dostavu ponuda – 15. prosinca 2022.

Pozivamo Vas na dostavu ponude za tisak novina Vijenac za godinu 2023. prema priloženoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabave temeljem plana nabave iznosi 190.000,00 kn (25.217,33 eura) bez PDV-a.

Ukoliko je potrebno možemo Vam dostaviti dosadašnji primjerak novina Vijenac, a za sve ostale upite vezane uz tehničku specifikaciju, dinamiku izlaženja i procesa primopredaje materijala slobodno kontaktirajte našu Službu tehničke pripreme:

 • Željko Podoreški, voditelj službe tehničke pripreme
  • 01 48 78 340, 098 161 99 66
  • zeljko.podoreski@matica.hr

Napomene:

 • Troškovnik: U privitku Vam dostavljamo tablični kalkulator (troškovnik) radi lakšeg izračuna.
 • U ponudi je potrebno dostaviti:
  a) ispunjeni i ovjereni  Ponudbeni list (dostavljamo ga u privitku u obliku MS Word dokumenta),
  b) ispunjeni i ovjereni troškovnik  Kalkulator-Vijenac 2023.
 • Rok za dostavu ponude: 21. prosinca 2021. do 15,30 sati.
 • Način dostave ponude: poštom ili osobno na adresu naručitelja s naznakom (ponuda za tisak novina Vijenac – ne otvarati)
 • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža cijena
 • Otvaranje ponuda: nije javno.

U nadi buduće poslovne suradnje pozdravljamo Vas s poštovanjem.

 

Marijo Dominiković

Glavni tajnik Matice hrvatske

Dokumentacija:

1. Ponudbeni list

2. Kalkulator – Vijenac 2023.

Odluka o odabiru

Poziv na dostavu ponuda – 3. prosinca 2021.

Pozivamo vas na dostavu ponude za tisak novina Vijenac za godinu 2022. prema priloženoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabave temeljem plana nabave iznosi 150.000,00 kn (bez PDV-a).

Ukoliko je potrebno možemo vam dostaviti dosadašnji primjerak novina Vijenac, a za sve ostale upite vezane uz tehničku specifikaciju, dinamiku izlaženja i procesa primopredaje materijala slobodno kontaktirajte našu 
Službu tehničke pripreme:

Napomene:

 • Troškovnik: U privitku vam dostavljamo tablični kalkulator radi lakšeg izračuna.
 • Oblik ponude: Ispunjeni Ponudbeni list (dostavljamo ga u privitku u obliku MS Word dokumenta).
 • Rok za dostavu ponude: 13. prosinca 2021. do 12 sati
 • Način dostave ponude: poštom ili osobno na adresu naručitelja s naznakom: ponuda za tisak novina Vijenac – ne otvarati
 • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža cijena
 • Otvaranje ponuda: nije javno
 • Žalba na Odluku o odabiru: u roku 8 dana.

U nadi buduće poslovne suradnje pozdravljamo vas s poštovanjem.

Marijo Dominiković
glavni tajnik

Dokumentacija:

 1. Ponudbeni list
 2. Kalkulator – Vijenac 2022.

Odluka o odabiru

 

Poziv na dostavu ponuda – 29.10.2020.

Pozivamo Vas na dostavu ponude za nabavu informatičke opreme u okviru provedbe projekta „Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca", sukladno Pravilniku o provedbi jednostavne nabave Matice hrvatske.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 48.000,00 (bez PDV-a).

Nabava se provodi u grupama:
GRUPA 1. LAPTOP
GRUPA 2. KAMERA
GRUPA 3. FOTOAPARAT
GRUPA 4. PROJEKTOR

Kompletnu dokumentaciju o nabavi možete preuzeti ovdje

Troškovnik: U privitku Vam dostavljamo troškovnik u xls. formatu koji je potrebno ispuniti.
Prilog II. Troškovnik grupa 1. laptop
Prilog II. Troškovnik grupa 2. kamera
Prilog II. Troškovnik grupa 3. fotoaparat
Prilog II. Troškovnik grupa 4. projektor

Oblik ponude: Ispunjeni i potpisani ponudbeni list koji možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponude:  4. studenog 2020. u 8:00 h.

Način dostave ponude: Zbog preporučenih mjera predostrožnosti vezanih za COVID-19 upućujemo da Vaše ponude dostavljate isključivo putem elektroničke pošte na adresu: inkluzija.vijenac@matica.hr.

Otvaranje ponuda: nije javno.

Žalba na Odluku o odabiru: u roku 8 dana.

Zorislav Lukić
Glavni tajnik Matice hrvatske

Odluka o odabiru

Poziv na dostavu ponuda – 14.10.2020.

Pozivamo Vas na dostavu ponude za usluge pisanja sadržaja kartica u okviru provedbe projekta „Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca", sukladno Pravilniku o provedbi jednostavne nabave Matice hrvatske.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 198.800,00 (bez PDV-a).

Kompletnu dokumentaciju o nabavi možete preuzeti ovdje

Troškovnik: U privitku Vam dostavljamo troškovnik u xls formatu koji je potrebno ispuniti.

Oblik ponude: Ispunjeni i potpisani ponudbeni list koji možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponude: 20. listopada 2020. u 8:00 h.

Način dostave ponude: Zbog preporučenih mjera predostrožnosti vezanih za COVID-19 upućujemo da Vaše ponude dostavljate isključivo putem elektroničke pošte na adresu: inkluzija.vijenac@matica.hr.

Otvaranje ponuda: nije javno.

Žalba na Odluku o odabiru: u roku 8 dana.

Zorislav Lukić
Glavni tajnik Matice hrvatske

Odluka o odabiru stručnjaka za pisanje sadržaja kartica novinarskog teksta

Poziv na dostavu ponuda – 06.05.2020.

Pozivamo Vas na dostavu ponuda za uslugu grafičke pripreme priloga „Inkluzija“ časopisa Vijenac u okviru provedbe projekta „Uključiva kultura – potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca“, sukladno Pravilniku o provedbi jednostavne nabave Matice hrvatske.

Grafička priprema priloga književnog lista će obuhvaćati:

 • grafičko oblikovanje i prijelom priloga, uključujući osmišljavanje grafičkih elemenata naslovnice (jednokratno)
 • prijelom i dizajn osam stranica Priloga po broju (šest stranica novinskog papira + dvije stranice omot):
  • ukupno 44 izdanja tijekom dvije godine
  • format 27,5 x 42 cm, 25,5 x 38,5 cm (A3)
  • dinamika izlaženja: svakih 14 dana
 • obrada slikovnog materijala
 • priprema za četverobojni rotacijski tisak i izrada pdf datoteka
 • unošenje korektura po broju
 • 2x crno-bijeli print po broju
 • 1x kolorni print (superica) + po broju

Rok za dostavu ponude: 12.05.2020. u 8:00 h.

Način dostave ponude: Zbog preporučenih mjera predostrožnosti vezanih za COVID-19 upućujemo da Vaše ponude dostavljate isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ggalic@matica.hr i/ili jelena.gazivoda@matica.hr

Otvaranje ponuda: nije javno.

Žalba na Odluku o odabiru: u roku 8 dana.

Zorislav Lukić
Glavni tajnik Matice hrvatske

Odluka o odabiru usluge stručnjaka za grafičku pripremu priloga Inkluzija

Odluka o odabiru

Predmet: Tisak novina Vijenac za godinu 2020.

Poziv na dostavu ponude - 3. prosinca 2019.

Pozivamo Vas na dostavu ponude za tisak novina Vijenac za godinu 2020. prema priloženoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabave temeljem plana nabave iznosi 170.000,00 kn (bez pdv-a).

Ukoliko je potrebno možemo Vam dostaviti dosadašnji primjerak novina Vijenac, a za sve ostale upite vezane uz tehničku specifikaciju, dinamiku izlaženja i procesa primopredaje materijala slobodno kontaktirajte našu Službu tehničke pripreme:

Napomene:

 • Troškovnik: U privitku Vam dostavljamo tablični kalkulator radi lakšeg izračuna.
 • Oblik ponude: Ispunjeni Ponudbeni list (dostavljamo ga u privitku u obliku MS Word dokumenta).
 • Rok za dostavu ponude: 10. prosinca 2019. do 12 sati.
 • Način dostave ponude: poštom ili osobno na adresu naručitelja s naznakom (ponuda za tisak novina Vijenac – ne otvarati)
 • Otvaranje ponuda: nije javno.
 • Žalba na Odluku o odabiru: u roku 8 dana.

Zorislav Lukić
Glavni tajnik Matice hrvatske

Odluka o odabiru

Predmet: Nabava polovnog automobila putem financijskog leasinga (PDF)

Obavijest o produženju roka za dostavu ponuda

evidencijski broj : 1/2019
CPV: 34110000-1

PREDMET: Nabava polovnog automobila putem financijskog leasinga

Poštovani,
Zbog tehničkih razloga u predmetnom postupku jednostavne javne nabave temeljem članka 240. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj obavještava sve zainteresirane subjekte o produženju roka za dostavu ponuda.

Novi rok za dostavu ponuda je 21.01.2019. godine u 12,00 sati.

Glavni tajnik Matice hrvatske
Zorislav Lukić

Poziv na dostavu ponude

Poštovani,

Pozivamo Vas na dostavu ponude za nabavu polovnog automobila putem financijskog leasinga prema priloženoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 190.000,00 kn (bez pdv-a).

Rok za dostavu ponuda je 7 dana od objave poziva, odnosno najkasnije do 14. siječnja 2019.

 • Kontakt osoba: Glavni tajnik, Zorislav Lukić
 • e-mail: matica@matica.hr
 • Telefon: 01/4878-360

U nadi buduće poslovne suradnje pozdravljamo Vas s poštovanjem.
Zorislav Lukić, Glavni tajnik Matice hrvatske

Dokumentacija u PDF obliku.

Odluka o odabiru

Predmet: Tisak novina vijenac za godinu 2019.

Poziv na dostavu ponude

Poštovani,

Pozivamo Vas na dostavu ponude za tisak novina Vijenac za godinu 2019. prema priloženoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabave temeljem plana nabave iznosi 160.000,00 kn (bez pdv-a).

Ukoliko je potrebno možemo Vam dostaviti dosadašnji primjerak novina Vijenac, a za sve ostale upite vezane uz tehničku specifikaciju, dinamiku izlaženja i procesa primopredaje materijala slobodno kontaktirajte našu Službu tehničke pripreme:

 • Željko Podoreški, voditelj službe
  • 01 48 78 361, 098 161 99 66
  • zeljko.podoreski@matica.hr

Napomene:

 • Troškovnik: U privitku Vam dostavljamo tablični kalkulator radi lakšeg izračuna.
 • Oblik ponude: Ispunjeni Ponudbeni list (dostavljamo ga u privitku u obliku MS Word dokumenta).
 • Rok za dostavu ponude: 3. prosinca 2018. do 12 sati.
 • Način dostave ponude: poštom ili osobno na adresu naručitelja s naznakom (ponuda za tisak novina Vijenac – ne otvarati)
 • Otvaranje ponuda: nije javno.
 • Žalba na Odluku o odabiru: u roku 8 dana.

U nadi buduće poslovne suradnje pozdravljamo Vas s poštovanjem.
Zorislav Lukić, Glavni tajnik Matice hrvatske

Dokumenti:
Troškovnik, Ponudbeni list

Kontakt