Kolo 1, 2022.

Kritika

Davor Šalat

Kozmološka cjelovitost – od potankosti do onkrajnih dimenzija

(Đurđica Garvanović Porobija: Koncert za voćnjak, Ritam misli, Varaždin, 2020.)

Mihaela Cik

Čitam – udišem – čitam – izdišem

(Sonja Delimar: Uzica kojom smo se spetljali u čvor, Izdavačka kuća Meridijani i Ogranak Matice hrvatske u Varaždinu, Koprivnica–Varaždin, 2021.)

Emilija Kovač

Put prema kanonu – jedan od njih

(Razlog za pjesmu: Panorama hrvatskog pjesništva, izd. Crnogorski kulturni forum, Cetinje 2020.)

Ivana Buljubašić Srb

Ambivalencija kriptosoneta

(Anđelko Mrkonjić: Kalanto soneti, Ogranak Matice hrvatske, Osijek, 2020.)

Stjepan Hranjec

Oživljena kajkavska književna baština

(Juraj Ščerbačić: Drnjanska pjesmarica, izd. HAZU i Općina Drnje, priredio Ivan Zvonar, Drnje, 2021.)

Nikola Cik

Biografija jednog iznimnog intelektualca

(Branko Kranjčev: Život i djelo dr. Ivana Kranjčeva (1900.-1957.), izd. Ogranak Matice hrvatske u Đurđevcu, Đurđevac 2021.)

Tomislav Šovagović

Javni snovi mrava i putnika

(Tomislav Ribić: Sirene / Otoci, Nakladnička kuća »Tonimir«, Varaždinske Toplice, 2021.)

Marito Mihovil Letica

Kreativno mistificiranje problema

(Miro Škugor: Kako sam postao noć, Studio TiM, Rijeka, 2021.)

Kolo 1, 2022.

1, 2022.

Klikni za povratak