Kolo 3, 2002.

Naslovnica

Habsburzi i Hrvati

Neven Budak

Habsburzi i Hrvati

Zalaganjem našega uglednoga publicista, glavnoga tajnika Hrvatske enciklopedije Darka Stuparića, Kolo je prvo u prigodi prezentirati jedinstven kulturni sadržaj, tematsku cjelinu o Habsburzima i Hrvatima, koju je uz pomoć Željka Krušelja i Marija Streche, priredio i napisao Neven Budak. Profesor Budak u ...

Avenija Hrvata, honved Krleža i povijesni inženjering

Mladen Klemenčić

Avenija Hrvata, honved Krleža i povijesni inženjering

U europskih naroda uobičajena je pojava da je nacionalni teritorij gusto premrežen najraznovrsnijim spomenicima i spomen-obilježjima koja podsjećaju na važne događaje i ličnosti. Praksa postavljanja takvih obilježja nije starija od XIX. stoljeća što znači da se vremenski podudara s razdobljem modernog nacionalnog ...

Klaus Herpprecht

Uskrsnuće Sándora Máraija

Čudo, i to ne maleno: trijumf jedne pripovijesti od dvije stotine stranica posmrtno je književnosti dvadesetoga stoljeća darovao umjetnik kojega ćemo ubuduće morati stavljati uz Josepha Rotha, uz Stefana Zweiga, uz Roberta Musila, i samo nebo zna uz kojega od naših umrlih ...

Goran Rem

Intermedijalna puncta hrvatskog pjesništva druge polovice XX. stoljeća

Neke je od »puncta« povijesti i tipologijske ponude prakse suvremenoga hrvatskog intermedijalnoga pjesništva nemoguće odijeliti te ih je u ovome zaključku i barem dva puta naglasiti. Primjerice, manifestni je nastup konkretizma u hrvatsko pjesništvo nedvojbeno književnopovijesna i periodizacijska činjenica, ali se kao ...

SADRŽAJ

Gdje je što?

Nikica Petrak

Zapisci nasumce

Dakle, nakon tekstića »Isprika za pjesmu«, a čitajući opet nekakve definicije smjerova u poeziji, sam bih sebi, posve nenadano, spadao u tzv. »religijski humanizam«, u neki prežitak »metafizičkog modernizma«, koji je već zadnja dva desetljeća XX. st. u pjesništvu tako zdušno odbačen ...

Attila Bombitz

Nakon toga

Nuditi hrvatskom čitatelju bilo kakav presjek o bilo kojoj književnosti susjednih naroda u okvirima skučena časopisnog prostora, razumije se, gotovo je nemoguće. Međutim, ipak je važno baciti letimičan pogled na suvremeni mađarski književni prostor kako bismo stekli bar osnovne dojmove o najvažnijim ...

Vlaho Bogišić

Crno žuti skandal

Gotovo svaki put kada se spustim niza strminu pokraj dvaju vrličkih groblja i s osjećajem ugode izbjegnem prometnu ophodnju koja na čistini između inine crpke i svratišta koje se vjerojatno zove oluja čeka neupućene vozače, pred pločom Podosoje sjetim se nesretnoga visovačkoga ...

Zvonko Šundov

Prilog filozofiji kulture

Johann Gottlieb Fichte, Filozofija zidarstva, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.

Kolo 3, 2002.

3, 2002.

Klikni za povratak