Vijenac 774

Kazalište

KAZALIŠTE IZDVAJA

MILA BULIMBAŠIĆ BOTTERI

KAZALIŠTE IZDVAJA

Kozmički falšeri

Piše Igor Ružić

KALMAN MESARIĆ, KOZMIČKI ŽONGLERI, RED. IVAN PENOVIĆ GDK GAVELLA, PREMIJERA
27. LISTOPADA

Kozmički falšeri

Dječak s Baldekina

Piše Leon Žganec-Brajša

PAŠKO VUKASOVIĆ / IVANA VUKOVIĆ, DRAŽEN, RED. PAŠKO VUKASOVIĆ, GK TREŠNJA I HNK
U ŠIBENIKU, PREMIJERA U ZAGREBU, 22. LISTOPADA

Dječak s Baldekina

Samo je jedan način

Piše Alen Biskupović

IVANA ŠOJAT, JOM KIPUR ILI POMIRENJE, RED. ŽELIMIR MESARIĆ, HNK U OSIJEKU, PREMIJERA 27. LISTOPADA

Samo je jedan način

Mladenačko proklizavanje, prisvajanje i osvajanje novije kazališne povijesti

Piše Anđela Vidović

UZ PREDSTAVE STEVENA BERKOFFA, DEKADENCIJA, RED. IVAN KRISTIJAN MAJIĆ, KC OSIJEK I GK JOZA IVAKIĆ VINKOVCI, 8. LISTOPADA I RAYMONDA QUENEAUA, STILSKE VJEŽBE, RED. VLASTA RAMLJAK, KC OSIJEK, 13. LISTOPADA

Mladenačko proklizavanje, prisvajanje i osvajanje novije kazališne povijesti

U procjepu živoga i neživoga

Piše Ivana Slunjski

KARL OVE KNAUSGÅRD / GORAN VOJNOVIĆ, JUTARNJA ZVIJEZDA, RED. IVICA BULJAN, SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE, IZVEDBA 26. LISTOPADA

U procjepu živoga i neživoga

Nebeski maraton

Piše Nora Čulić Matošić

TONY KUSHNER, ANĐELI U AMERICI, RED. NINA RAJIĆ KRANJAC, SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE, IZVEDBA 17. LISTOPADA

Nebeski maraton

Vijenac 774

774 - 9. studenoga 2023. | Arhiva

Klikni za povratak