Vijenac 553

Književnost

Vjesnik apokalipse

Lada Žigo

Strana proza: Dylan Thomas, U smjeru početka, prev. Sanja Lovrenčić

Vjesnik apokalipse

Kantilena majci

Ljerka Car Matutinović

Kantilena majci

Grah kao simbol života

Božidar Alajbegović

Poljska proza: WiesŁaw MyŚliwski, Traktat o ljuštenju graha, prev. Mladen Martić

Grah kao simbol života

Ženska strana priče

STRAHIMIR PRIMORAC

NOVA HRVATSKA PROZA: BOŽICA BRKAN, LEDÍNA

Ženska strana priče

Monumentalna posveta Varaždinu

Davor Šalat

Objavljen zadnji dio trilogije Jože Skoka Garestinski gartlic rieči

Monumentalna posveta Varaždinu

Nitko dosad nije tako temeljito i mnogostrano opisao i interpretirao jedan topografsko-kulturološki nukleus hrvatske književnosti kao što je to učinio Joža Skok u trilogiji s Varaždinom i varaždinskim krajem

Prevoditelj je suautor djela

Martina Prokl Predragović

Razgovor: Vanda Mikšić, književna prevoditeljica i pjesnikinja

Prevoditelj je suautor djela

Derrida je smatrao da je relevantan prijevod onaj koji u sebi nosi ideju kršćanstva i pasije, utoliko što pomaže izvorniku da kao Krist ustane i hoda

Vijenac 553

553 - 14. svibnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak