Vijenac 372

Kritika

Sustavno protiv zaborava i mistifikacija

Darko Dukovski, Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću, Alinea, Zagreb, 2007.

Sustavno protiv zaborava i mistifikacija

Mnoge su pojave i sudbine iz neposredne prošlosti ovdje iznijete znanstveno skrupulozno, no istodobno odmjereno i hladne glave, ali s naglašeno ljudskim suosjećanjem i razumijevanjem za protagoniste

Biljezi dida Martina

Biljezi dida Martina

Martin Jakšić, Raboš, Vlastita naklada, Zagreb, 2007.

Poezija – razlog postojanja

Sead Begović, Osvrneš se stablu. Izabrane pjesme, Stajergraf, Zagreb, 2007.

Poezija – razlog postojanja

Begovićev semantički ludizam nije sam sebi svrhom. On je duboko smislen s dobrodošlim ironijskim odmakom

Za podzemnim narodom

Za podzemnim narodom

Mile Stojić, Priznanje, Izabrane stare i nove pjesme, VBZ, Zagreb, 2007.

Ratni roman polifonične strukture

Ratni roman polifonične strukture

Pavao Pavličić, Literarna sekcija, Mozaik knjiga, Zagreb, 2008.

Posljednja besplatna ljubaznost

Posljednja besplatna ljubaznost

Michal Viewegh, Anđeli naši svagdašnji, s češkoga prev. Branka Čačković, Profil, Zagreb, 2008.

Sažimanje smisla

Matko Meštrović, Raspršenje smisla – doktrinarni svijet na izmaku?, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb

Sažimanje smisla

U žarištu pozornosti ove knjige, bogate navodima i literaturom, nalaze se znakovi novog virtualnog svijeta. Autor niže kratka pitanja, natuknice bez apodiktičkih sudova, prepun sumnja i strepnji pred skorom budućnosti

Nezaobilazno ostvarenje

Ivo Škrabalo, Hrvatska filmska povijest ukratko (1896 – 2006), Hrvatski filmski savez i V.B.Z., Zagreb, 2008.

Nezaobilazno ostvarenje

Donoseći rezultate anketa o filmovima, te interpretirajući dokumentarnu građu, Škrabalove će ocjene budućim istraživačima povijesti hrvatske kinematografije biti iznimno vrijedan poticaj za stvaranje vlastitih sudova.

Vijenac 372

372 - 5. lipnja 2008. | Arhiva

Klikni za povratak