Vijenac 352

Kolumne

ŠTO ZNAČI, ODAKLE DOLAZI - Nives Opačić

Bide (ili: konj u kupaonici)

KNJIŠKI MOLJAC - Pavao Pavličić

SKLADIŠTE

Max Roach

JAZZ AD LIBITUM - Mladen Mazur

Max Roach

Musica antiqua, musica nova

OD KONCERTA DO KONCERTA - Branko Magdić

Musica antiqua, musica nova

I upravo tako treba biti: jedan se krug u zatvaranju i stilski i ciljano kontrapunktski oslanja na onaj drugi, čiji dolazak sa zaključkom ljeta već najavljuje sezonski redovite, a prema tiskanu programskome predlošku barem jednako zanimljive, a možda i provokativne koncertne sadržaje

Katarinina priča o Juditi

GLAZBENA KRONIKA - Višnja Požgaj

Katarinina priča o Juditi

Vijenac 352

352 - 13. rujna 2007. | Arhiva

Klikni za povratak