Vijenac 269

Časopisi

Kleist, Thatcher, Tadijanović

Kleist, Thatcher, Tadijanović

»Forum«, mjesečnik razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gl. ur. Slavko Mihalić, god. XXXXIII, br. 4-6, Zagreb, travanj-lipanj 2004.

Poželjni neposluh

Poželjni neposluh

»Diskrepancija«, gl. ur. Sven Marcelić, br. 7-8, god. 4, Klub studenata sociologije, Filozofski fakultet, Zagreb, 2003.

Čuvanje zlata

Čuvanje zlata

»Vijesti muzealaca i konzervatora«, gl. ur. Nada Vrkljan-Križić, br. 3-4/2003, Zagreb, 2004.

Reklama i ono iza

Reklama i ono iza

»Zvono«, časopis za marketing u praksi, gl. ur. Luka Babić, Pro 21, god. IV, br. 38

Upravljačka elita

Upravljačka elita

»Društvena istraživanja«, časopis za opća društvena pitanja, gl. ur. Maja Štambuk, br. 69-70, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, siječanj-travanj 2004.

Dokumentirana živost

»Kretanja«, časopis za plesnu umjetnost, ur. Iva Nerina Sibila, broj 2, Hrvatski centar ITI UNESCO, Zagreb 2004.

Dokumentirana živost

Vijenac 269

269 - 24. lipnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak