Vijenac 184

Znanost

Povratak Blaža Jurjeva Trogiranina

Vijenac za baštinu

Povratak Blaža Jurjeva Trogiranina

Najveće Blaževo raspelo vraćeno je nakon petsto godina na izvorno mjesto u katedrali sv. Lovre u Trogiru

Kultura, razvoj i globalni svijet

Moje motrište

Kultura, razvoj i globalni svijet

Rade Kalanj, Ideje i djelovanje, Ogledi o kulturnim promjenama i razvoju, naklada Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2000.

Sociološke matice i vijci

Goran Čular

Sociološke matice i vijci

Jon Elster, Uvod u društvene znanosti, Matice i vijci za objašnjenje složenih društvenih pojava, Naklada Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2000.

Vlast kao prazno mjesto

Tonči Valentić

Vlast kao prazno mjesto

Claude Lefort, Demokratska invencija, prev. Ljiljana Strpić i Dragutin Lalović, Barbat, Zagreb, 2000.

Poredak slobode i spontani razvoj

Aron Hrelja

Poredak slobode i spontani razvoj

Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order (Veliki raskol: ljudska priroda i obnova društvenog poretka), Profile Books, London, 1999.

Poticajni mišung

Ljubica Anđelković

Poticajni mišung

Dani hvarskoga kazališta: razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti i kazalištu, knj. XXVI, HAZU, Zagreb, Književni krug, Split, 2000.

Vijenac 184

184 - 22. ožujka 2001. | Arhiva

Klikni za povratak