Vijenac 158

MH vijesti

Nove knjige

Povratak jeziku predaka

Ivan Vladislavić, Mahnitost, Feral Tribune, Split, 1999.

Nove njige

Martin i nacisti

Martin Heidegger, Rektorski govor, prijevod i komentar Dunja Melčić, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.

Nove knjige

Tajne juvelirskoga posla

Mirko Tomasović, Prepjevni primjeri, Ceres, Zagreb, 2000.

Nove knjige

Ratnici perom

Krešimir Bagić, Umijeće osporavanja. Polemički stilovi A. G. Matoša i M. Krleže, Naklada MD, Zagreb, 1999.

Nove knjige

Politika kao sudbina

Jurica Pavičić, Nedjeljni prijatelj, Biblioteka itd., Znanje, Zagreb, 1999.

Nove knjige

Bliskost umjetnika i kritičara

Ivica Župan, Boris Demur. Spiralni ciklus, monografija, Meandar, Zagreb, 1999.

Nove knjige

Na prijelazu stoljeća o prijelazu stoljeća

Bečka škola povijesti umjetnosti, izbor i prijevod Snješka Knežević, izdanje Barbat, Zagreb, 1999.

Vijenac 158

158 - 24. ožujka 2000. | Arhiva

Klikni za povratak