Kolo 3, 2020.

Naslovnica

Alojz Majetić

Igra za pet nogu

Alberto Guerra Naranjo

Pijanist u nijemom filmu

Davor Šalat

Modernistička potraga za identitetom

(O poeziji Stojana Vučićevića)

Mario Kolar

Može li ljubav biti samo ljubav?

(Monika Herceg: Vrijeme prije jezika, izd. Fraktura, Zaprešić, 2020.)

Tonko Maroević

Poriječja narječja

(U povodu zanimljive intervencije Marija Kolara)*

Josip Brleković / Stipe Botica

Tonko Maroević i Matica hrvatska

Kolo 3, 2020.

3, 2020.

Klikni za povratak