Kolo 1-2, 2012.

Kritika

Željko Vegh

Živi spomenik visokoj kulturi Hrvata kajkavaca

(Joža Skok: Ezopuševe basne pohorvačene Ignaca Kristijanovića, izd. »Tonimir« Varaždinske Toplice i Ogranak Matice hrvatske Varaždin, 2011.)

Darija Žilić

Poetizacija duhovne baštine

(Ljerka Schiffler: Tragovi, Matica hrvatska, Zagreb, 2011.)

Anastazija Komljenović

Lirska arhitektonika vremena

(Borben Vladović: Kuća na broju 9, Matica hrvatska, Zagreb, 2011.)

Evelina Rudan

Inatljiv lirski subjekt

(Nada Galant: Uozlji d.o.o., Susreti na dragom kamenu, Pula 2011.)

Ivo Kalinski

Vrsne pjesnikinje kajkavskog izričaja

(Ivan Kutnjak: Kajkavski peterolisni capriccio, Mala biblioteka Ignaca Kristijanovića, knj.41, Kajkavsko spravišče, Zagreb 2011.)

Ivan Kutnjak

Začudna pjesnička zrelost

(Zdenka Maltar: Tebi, Erato, izd. Ogranak Matice hrvatske Novi Marof, 2012.)

Kolo 1-2, 2012.

1-2, 2012.

Klikni za povratak