Kolo 3, 2008.

Kritika

Tomislav Žigmanov

Ogoljen u pjesmama pod slapovima sna

(Mirko Kopunović, Pod slapovima sna, samizdat, Subotica, 2008.)

Saša Drinić

Šetnja kroz godinu slikom i riječi

(Dnevnik nevidljivoga — Helena Sablić–Tomić & Davor Šarić)

Tatjana Ileš

Pita sa sirom ili kako sam mlaznim avionom preletjela šezdesete

(Irena Lukšić, Nebeski biciklisti, Zagreb, 2008.)

Ivan Trojan

Kako prestati biti (polu)parazit

(Helena Sablić Tomić: Hrvatska autobiografska proza /Rasprave, predavanja, interpretacije/, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008, 224. str.)

Anđelko Mrkonjić

Pretapanja – morerijeka

(Pismo razlike — interdisciplinarni projekt)

Helena Sablić Tomić

Borba sa zaboravom

Tomislav Žigmanov, Prid svitom — saga o svitu koji nestaje, Samizdat/Matica hrvatska ogranak Osijek, Čikerija–Osijek, 2008., str. 139.

Kolo 3, 2008.

3, 2008.

Klikni za povratak