Kolo 2, 2004.

Kritika

Dr. Anto Matković, Tajna spoznajnoga kruga. Svijet — život — mozak, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 2004, str. 221.

Odnos svijeta, života i čovjeka

Aktivna vezanost uz kulturnu zbilju

Andrea Zlatar: Svakodnevne razglednice, Naklada Ljevak, Zagreb 2002.

Aktivna vezanost uz kulturnu zbilju

Ljerka Šimunković — Maja Kezić, Glosar kuhinjske i kulinarske terminologije romanskog podrijetla u Splitu, Hrvatsko–talijanska kulturna udruga Dante Alighieri, Split, 2004.

Kuhinjski i kulinarski romanizmi

Lovorka Čoralić, Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi, Dom i svijet, Zagreb 2003, 324. str.

Vrijedno obilje arhivske građe

Kolo 2, 2004.

2, 2004.

Klikni za povratak