Kolo 4, 2001.

Kritika

Meri Kunčić

Život i građa

Lovorka Čoralić, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije; Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, Zagreb 2001.

Zoran Ladić

Oporuka za Mletke

Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima; Golden marketing, Zagreb 2001.

Kristina Peternai

Protočna granica

Kibertijela, kiberprostor, cyberpunk. Kulture tehnološke tjelesnosti. Uredili: Mike Featherstone & Roger Burrows, prijevod Ognjen Strpić. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001.

Zvonko Šundov

Četiri pristupa

Danko Samokovlija: Abrahamova kći; Split 2001.

Upitne i zabavne vrijednosti

Vladimir Geiger

Upitne i zabavne vrijednosti

Ivan Balta: Zapisi o gradskim grobljima Istočne Hrvatske krajem XIX. i početkom XX. stoljeća; Matica hrvatska, Osijek, 2001.

Branko Kuna

O neodređenim izrazima logično i matematički jasno

Ljiljana Šarić: Kvantifikacija u hrvatskome jeziku; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2002.

Kolo 4, 2001.

4, 2001.

Klikni za povratak