Knjige

Ivo Pranjković

Gramatička značenja


Knjiga je u prvom redu namijenjena studentima kroatistike (napose poslijediplomandima), studentima opće lingvistike te svima onima koje zanima kategorijalno ustrojstvo hrvatskoga, ali i bilo kojega drugog jezika, jer dobro poznavanje kategorijalnih temelja materinskoga jezika posve sigurno olakšava i poznavanje kategorijalnih temelja bilo kojega drugog jezika.

Ovoj je knjizi svojstveno i to da je izrazito komplementarna s Gramatikom hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta što sam je 2005. godine (2. izd. 2007) objavio s profesorom Josipom Silićem. Komplementarnost se sastoji ponajprije u tome što se u Gramatici opisuje gramatičko ustrojstvo hrvatskoga jezika, a u ovoj se knjizi pojedine gramatičke kategorije i druge gramatičke pojavnosti, na kojima se temelji to gramatičko ustrojstvo, dodatno objašnjavaju i stavljaju u kontekst širih, semantičkih i(li) logičkih kategorija.
Ivo Pranjković, O ovoj knjizi

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo I., knj. 5, urednica Romana Horvat, recenzenti Josip Silić i Lada Badurina, korektura Sandra Tribuson. - Bibliografija, ibliografska bilješka, imensko kazalo, bilješka o autoru


Autori

Ivo Pranjković

Ivo Pranjković

Profesor emeritus (1947), jezikoslovac široka spektra zanimanja za gramatička, opće jezikoslovna i povijesnojezična pitanja. Autor je, urednik i priređivač brojnih jezičnih izdanja te vrsni polemičar i kroničar hrvatskoga jezikoslovlja....

Gramatička značenja

PDF-ovi

Klikni za povratak