Knjige

Ivo Pranjković

Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene

»Knjiga Ive Pranjkovića Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene izuzetno je vrijedno djelo ne samo za one koji se bave istraživanjem spisateljskog djelovanja bosanskih franjevaca, nego ponajprije za one koji bi se već jedanput trebali bez ikakva straha susresti s vrijednostima i jezičnim blagom što ga u sebi nose djela franjevaca Bosne Srebrene. Autor je uložio dosta truda kako bi nam, iščitavajući stare franjevačke rukopise, veoma često i putujući do navedenih franjevačkih samostana u Bosni gdje su gotovo sva ovdje obrađivana djela i nastajala, ponudio na jedan uistinu pristupačan način mogućnost nesmetana pristupa kulturnoj povijesti hvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini sačuvanoj u djelima franjevaca redodržave Bosne Srebrene. Pranjkovićeva knjiga Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene Božji je dar onima u Bosni i Hercegovim i Hrvatskoj koji će se prvi put sresti s ovom problematikom i nadam se pomoći im da u sastavljanju nekih budućih enciklopedija, leksikona ili zbornika hrvatske književnosti ne zaobiđu 'iz neznanja' (kao što su to dosad činili mnogi) jedno književno i jezikoslovno blago nastalo i sačuvano u Bosni, u škrinjama franjevačkih samostana« (Ivan Markešić, Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, knj. 9/2000).


SADRŽAJ KNJIGE
Predgovor

Jezik fra Marka Dobretića
Jezik fra Nikole (Marčinkušića) Lašvanina
Jezik fra Bone Benića
Jezik Ljetopisa kreševskog samostana
Jezik fra Jake Baltića
Jezik fra Vice Vicića
Jezikoslovno nazivlje i kategorijalna određenja u gramatici fra Stjepana Marijanovića
Fra Frano Jukić i hrvatski jezik
Sintaktičke i leksičke osobitosti deseteračkoga pjesništva fra Grge Martića
Jezik i stil fra Antuna Kneževića
Pjesništvo fra Joze Markušića (stilske i jezične osobitosti)
Fra Rastko Drljić o prvom iliru Bosne
Fra Ignacije Gavran i franjevački ljetopisi
Izvori i literatura
Rječnik manje poznatih riječi i izričaja
Bibliografska bilješka
Kazalo imena
Bilješka o piscu

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 10; knj. 55.


Autori

Ivo Pranjković

Ivo Pranjković

Profesor emeritus (1947), jezikoslovac široka spektra zanimanja za gramatička, opće jezikoslovna i povijesnojezična pitanja. Autor je, urednik i priređivač brojnih jezičnih izdanja te vrsni polemičar i kroničar hrvatskoga jezikoslovlja....

Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene

Klikni za povratak