Hrvatska revija 1, 2022.

Knjiga

Baština je najčvršći temelj narodnog identiteta

Lidija Bajuk i Jelka Vince Pallua

Baština je najčvršći temelj narodnog identiteta

Damir Zorić: Silva Rerum: Bilješke o ishodištima pučkih tradicija, Synopsis i Sveučilište u Mostaru, 2021., 363 stranice

O našima u osmanskom Carigradu

Nenad Moačanin

O našima u osmanskom Carigradu

Vjeran Kursar: Croatian Levantines in Ottoman Istanbul, The ISIS Press, Istanbul, 2021., 258 str., 26 ilustracija

Iscrpni prikaz rada kardinala Franje Šepera

Tomislav Šovagović

Iscrpni prikaz rada kardinala Franje Šepera

Josip Kajinić: Kardinal Franjo Šeper: Uloga i značenje u promjenama u Katoličkoj Crkvi i društvu, Školska knjiga, Zagreb, 2021.

Obrazovanje i digitalno doba

Vlado Tropša

Obrazovanje i digitalno doba

Sandra Kučina Softić, Marko Odak i Jadranka Lasić Lazić: Digitalna transformacija: Novi pristupi i izazovi u obrazovanju, Sveučilište Sjever, Varaždin, 2021.

Emilio Marin i Katarina Horvat Levaj: sv. Jeronim u umjetnosti

Sanja Cvetnić i Iva Rukavina

Emilio Marin i Katarina Horvat Levaj: sv. Jeronim u umjetnosti

Sveti Jeronim kroz vjekove: Kult i spomenici. Zbornik radova u povodu 1600. obljetnice smrti svetog Jeronima – Saint Jerome Through the Ages: Cult and Monuments. A Collection of Papers on the Occasion of the 1600th Anniversary of Saint Jeromeʼs Death. Ured

Hrvatska revija 1, 2022.

1, 2022.

Klikni za povratak