Hrvatska revija 1, 2020.

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

Od Ivana Andrića preko fra Ive bega Andrića do druga Ive

Gojko Borić

Od Ivana Andrića preko fra Ive bega Andrića do druga Ive

Michael Martens: Im Brand der Welten / IvoAndrić ein europäisches Leben (»U požaru svjetova / Ivo Andrić jedan europski život«), naklada Paul Szolnay, Beč, 2019.

U svijetu glazbenohistoriografskih izvora

Rozina Palić-Jelavić

U svijetu glazbenohistoriografskih izvora

Sanja Majer-Bobetko: Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do 1945. godine, ur. Stanislav Tuksar, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2019., 287 str.

Patrijarh hrvatske intelektualne emigracije

Josip Vrandečić

Patrijarh hrvatske intelektualne emigracije

Bogdan Radica, život i vrijeme, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Splitu Patrijarh hrvatske intelektualne emigracije25. rujna 2017. (uredili: Ivan Bošković i Marko Trogrlić), Književni krug Split, Split, 2019.

Od želje do erozije duše

Vlasta Markasović

Od želje do erozije duše

Joso Živković: Tragom pokorenih želja. DHK, Ogranak slavonsko- -baranj­sko-srijemski/ Naklada DHK Herceg Bosne, Osijek – Mostar, 2019.

Misaone i retoričke ure   Marine Katinić

Tin Lemac

Misaone i retoričke ure Marine Katinić

Marina Katinić: Pogled kroz ključanicu, Alfa, Zagreb, 2019.

Knjiga koja je nedostajala

Ozana Iveković

Knjiga koja je nedostajala

Zdenka Đerđ: Dramaturgija lutkarskoga kazališta. Zagreb: Leykam international, 2018.

Hrvatska revija 1, 2020.

1, 2020.

Klikni za povratak