Hrvatska revija 2, 2018

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

Posljednja epidemija kuge u Europi poharala je i Makarsku

Marija-Ana Dürrigl

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

Posljednja epidemija kuge u Europi poharala je i Makarsku

Kuga u Makarskoj i Primorju 1815., Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 2. do 4. prosinca 2015. u Makarskoj (urednik Marinko Tomasović), Gradski muzej Makarska, Makarska, 2017., 655 str. + likovni prilozi

Iz zadarske glagoljaške riznice

Vesna Badurina Stipčević

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

Iz zadarske glagoljaške riznice

Глаголический сборник ХV в., Российская националная библиотека, Собрание И. Берчича, ф. 67, Берч. No 5 / Glagoljski zbornik XV. st., Ruska nacionalna biblioteka, Zbirka Ivana Berčića, f. 67, Berč. br. 5, Svetlana O. Vialova, Monumenta glagolitica Archidioc

Spomenik banu Jelačiću krivo protumačen, i ne samo to

Gojko Borić

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

Spomenik banu Jelačiću krivo protumačen, i ne samo to

Karl-Markus Gauß, Zwanzig Lewa oder tot, naklada Zsolnay, Beč, 2017.

Književno susjedstvo

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

Ivan Bošković

Književno susjedstvo

Hrvatska književnost u susjedstvu, DHK, Ogranak Pula, Pula, 2017.

Nacrt za povijest europske kulture

Svjetlan Lacko Vidulić

Nacrt za povijest europske kulture

Viktor Žmegač: Četiri europska grada: kulturološki obzori, Matica hrvatska, Zagreb, 2017.

Nostalgični prilog panonističkoj književnosti

Vlasta Markasović

Nostalgični prilog panonističkoj književnosti

Franjo Džakula: Život na ravnici, Matica hrvatska – Ogranak Đakovo, 2016.

Hrvatska revija 2, 2018

2, 2018

Klikni za povratak