Filozofska škola Matice hrvatske

Peta Filozofska škola Matice hrvatske - Uvod u spekulativno mišljenje (G. W. F. Hegel, 'Fenomenologija duha'. Predgovor)

Ponedjeljak, 5. rujna 2016. u 10:00 sati, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo

Filozofska škola Matice hrvatske – Uvod u spekulativno mišljenje (G. W. F. Hegel: Fenomenologija duha – Predgovor)  peta je u nizu. Prva, održana u Orebiću 2010., bila je posvećena tumačenju klasičnog Aristotelova djela Fizika.
       Druga, održana također u Orebiću 2012., bavila se djelom Bitak i vrijeme  Martina Heideggera. Rezultati rada zajedno su s priređenim prijevodima dijelova tematizirane knjige objavljeni kao zbornik: Damir Barbarić (prir.), Martin Heidegger:  Bitak i vrijeme. Interpretacije, Zagreb: Matica hrvatska 2013.
       Treća, održana u Zagrebu 2014. pod naslovom »Sloboda i zlo«, bila je posvećena analizi i interpretaciji djela Friedricha Wilhelma Josepha Schellinga O biti čovječje slobode. Rezultati su priređeni za tisak i bit će objavljeni do konca 2016.: Damir Barbarić (prir.),Sloboda i zlo. Schellingov »Spis o slobodi«, Zagreb: Matica hrvatska.
       Četvrta je u suradnji s Akademijom kazališne umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu održana u svibnju 2016. u Grožnjanu na temu »Tragedija i bit kazališta«.

Voditelji Filozofske škole: Damir Barbarić, Igor Mikecin, Petar Šegedin i Ozren Žunec

PROGRAM  (PDF)

Ponedjeljak, 5. rujna
10.00 – 12.00 Uvodne napomene (Damir Barbarić)
12.00 – 14.00 Istina (Stipe Kutleša)
16.00 – 18.00 Subjekt (Stjepan Kušar)
Utorak, 6. rujna
10.00 – 12.00 Razum (Petar Šegedin)
12.00 – 14.00 Duh i pojam (Ozren Žunec)
Srijeda, 7. rujna
10.00 – 12.00 Spekulativna rečenica (Igor Mikecin)
12.00 – 14.00 Kretanje apsolutnog duha (Damir Barbarić)
Četvrtak, 8. rujna
10.00 – 14.00 Rasprava na osnovi interpretacije teksta
16.00 – 18.00 Rasprava na osnovi interpretacije teksta
Petak, 9. rujna
10.00 – 14.00 Rasprava na osnovi interpretacije teksta
Subota, 10. rujna
10.00 – 14.00 Završna rasprava
slika