Knjige

Bitak i vrijeme

Interpretacije. Zbornik radova

Uredio Damir Barbarić

Zbornikom obuhvaćene interpretacije Heideggerova Bitka i vremena navode na ponovno promišljanje čovjekovih vlastitih egzistencijalnih mogućnosti te nas, hajdegerijanski rečeno, iznova uče egzistencijalna pitanja ne shvaćati odveć jednostavno uz redukciju do osiromašenja (Barbara Stamenković Tadić, Vijenac)

Današnju je filozofiju nemoguće zamisliti bez knjige Bitak i vrijeme Martina Heideggera i njezine povijesti utjecaja koji nije oslabio do današnjih dana pa Heidegegerova misaono bremenita knjiga potiče i najmlađe filozofske generacije na raznovrsne interpretacije i nova iščitavanja njezina cjelovita teksta ili njegovih pojedinih dijelova.

 O Bitku i vremenu raspravljali su tijekom proteklih osamdesetak godina i mnogi hrvatski filozofi, pa tako i učesnici Filozofske škole Matice hrvatske održane 2012. u Orebiću. U ovome zborniku otisnuta su njihova dorađena predavanja i interpretacije ključnih mjesta knjige, popraćena strogo filozofijskim prijevodom onih dijelova izvorna teksta što su ih u predavanjima problematizirali Petar Šegedin, Nebojša Mudri, Dean Komel, Stjepan Kušar, Ivan Kordić, Damir Barbarić i Igor Mikecin.

Biblioteka Zbornici i monografije, glavna urednica Romana Horvat, predgovor urednika, bilješka o autorima


Bitak i vrijeme

PDF-ovi

Klikni za povratak