Vijenac 774

Glazba

Primjerna raspjevanost

Piše Davor Schopf

GIUSEPPE VERDI, RIGOLETTO, DIR. PIER GIORGIO MORANDI, RED. PIER FRANCESCO MAESTRINI, HNK U ZAGREBU, 27. I 28. LISTOPADA

Primjerna raspjevanost

Očuvanje tradicije i nova promišljanja

Piše Nataša Leverić Špoljarić

60. glazbena tribina HDS-a, Osijek, 3–5. studenog

Očuvanje tradicije i nova promišljanja

Visoki dometi umjetničkog područja

Piše Eva Kirchmayer Bilić

355. Dies academicus – Sveučilišna idila, Simfonijski orkestar HRT-a,
dirigent Stjepan Vuger, Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, 4. studenog

Visoki dometi umjetničkog područja

Kreativnost  glazbenih nadahnuća

Piše Sofija Cingula

Autorska večer skladatelja Branka Okmace, INK Pula, 17. listopada

Kreativnost glazbenih nadahnuća

Tri nijanse bluesa

Jazz ad libitum Mladena Mazura

Tri nijanse bluesa

Lela pjeva jazz

Jazz ad libitum Mladena Mazura

Lela pjeva jazz

Vijenac 774

774 - 9. studenoga 2023. | Arhiva

Klikni za povratak