Vijenac 721

Književnost

Lirska kronika vrištine

Marko Pogačar, Knjiga praznika

Lirska kronika vrištine

Knjiga praznika kompleksna je zbirka koja (kao svaka istinska poezija) iznova potiče na promišljanje granica jezika, imaginacije i karaktera pjesničkoga angažmana

KNJIŽEVNOST IZDVAJA

Karolina Lisak Vidović

KNJIŽEVNOST IZDVAJA

Lipi čakavski kanat

piše Ljerka Car Matutinović

Verši na šterni (XXV, XXVI, XXVII, XXVIII)

Lipi čakavski kanat

Smrt je nerješiva emotivna klopka

piše Strahimir Primorac

NOVA HRVATSKA PROZA: IVICA PRTENJAČA,
SINE, IDEMO KUĆI

Smrt je nerješiva emotivna klopka

Miroslav Kirin, Darija Žilić

Nova hrvatska poezija: Miroslav Kirin

Babanijske pjesme

Istinita povijest poginuloga vojnika

Piše Dubravka Sesar

Uz izdanje romana grčkoga klasika
Stratisa Mirivilisa Život u grobu

Istinita povijest poginuloga vojnika

Život u grobu nije običan antiratni roman. U njemu nema traga stereotipnome mudrovanju o besmislenosti ubijanja i dvoličnosti gospodara rata, nema u humanizam zamaskiranih demagoških poruka i sentencija, nema nimalo patetike, nema „mudrih“ misli, jer i rat protiv rata opet je rat. ...

Vijenac 721

721 - 21. listopada 2021. | Arhiva

Klikni za povratak