Vijenac 697

Glazba

Sva lica jedinstvenog talenta

Pop scriptum Denisa Leskovara

Krunoslav Kićo Slabinac (1944–2020)

Sva lica jedinstvenog talenta

Hrvatska jazz-diskografija danas

Mladen Mazur

Jazz ad libitum

Hrvatska jazz-diskografija danas

GLAZBU IZDVAJA

Tamara JURKIĆ SVIBEN

GLAZBU IZDVAJA

Dobra vila klavira prekinula  Kalendar tišine

Piše Jana Haluza

Maria João Pires, ciklus Lisinski subotom,
KD VATROSLAVA LISINSKOG, 3. studenoga

Dobra vila klavira prekinula Kalendar tišine

Uglazbljene emocije zatočeništva

Piše Sofija Cingula

Uz premijeru monoopere Dnevnik Anne Frank, libreto GRIGORIJ Samuilovič Frid, red.  Ozren Prohić, HNK u Varaždinu, 28. listopada

Uglazbljene emocije zatočeništva

Izlaz iz nelagodne svakidašnjice

Piše Davor Schopf

Jane AUSTEN – LEO Mujić, Ponos i predrasude, kor. i red. Leo Mujić,
HNK u Zagrebu, premijera 7. studenoga 

Izlaz iz nelagodne svakidašnjice

Tipično engleska tema uz izbor glazbe koja se čini kao da je skladana upravo za balet Ponos i predrasude. A kada je to tako, uz ostale elemente baletne atrakcije kojima Mujić suvereno vlada, uspjeh ne može izostati

Vijenac 697

697 - 19. studenoga 2020. | Arhiva

Klikni za povratak