Vijenac 686

Književnost

Roman o nama kakvi nismo smjeli biti

Piše Mario Kolar

Novi hrvatski roman: Marko Gregur, Vošicki

Roman o nama kakvi nismo smjeli biti

Uspješno izbalansiravši slojeve fikcionalnog i činjeničnog Gregur je napisao veliki roman o Čehu Vinku Vošickom, koprivničkom nakladniku, knjižaru i tiskaru, koji bismo s jedne strane mogli okarakterizirati kao romansiranu biografiju, a s druge kao povijesno-politički roman na najboljem Gjalskijevu i Krležinu tragu

Suvremeni svijet – patvorina tvarnog

Republika stiha Krešimira Bagića

Zvonimir Mrkonjić, Reciklažno dvorište

Suvremeni svijet – patvorina tvarnog

Premda sastavljena od minijaturnih i naizgled usputnih zapisa, Reciklažno dvorište Zvonimira Mrkonjića živa je i aktualna knjiga, poetična i angažirana, tematski i stilski zaokružena. S njom su na dobitku i autorov opus i recentno hrvatsko pjesništvo

Energija pjesničkog jezika

Piše Amir Kapetanović

Uz pjesničku zbirku Drage Štambuka Kad su miši balali molfrinu

Energija pjesničkog jezika

Trojedna ča-kaj-što narav hrvatskoga jezika zrači u Štambuka svježinom i krepkošću, koja je pjesnikov putokaz u budućnost hrvatskoga jezika, njegovu istinsku skupnost

„Blizu su jedan drugomu, ali....“

piše MIRA MUHOBERAC

NOVA FRANCUSKA PROZA: Édouard Louis, Tko je ubio mog oca

„Blizu su jedan drugomu, ali....“

Zrela romansijerka

piše STRAHIMIR PRIMORAC

NOVA HRVATSKA PROZA:
MARTINA VIDAIĆ,
ANATOMIJA ŠTAKORA

Zrela romansijerka

IZDVAJA

Lada Žigo Španić

IZDVAJA

Vijenac 686

686 - 18. lipnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak