Vijenac 488

Kazalište

Trajče Kacarov, Za samo jedan dan, red. Rene Maurin, HNK Varaždin

Mnogo je često premalo

Andrija Tunjić

Mate Matišić, Žena bez tijela, red. Božidar Violić, ZKM

Predstava o smrti

Mira Muhoberac

Kazalište, časopis za kazališnu umjetnost, br. 49/50, Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2012.

U duhu aktivizma

Ivana Slunjski

Vijenac 488

488 - 15. studenoga 2012. | Arhiva

Klikni za povratak